www.woodcraft.cz

Mikulášská nadílka v obecní klubovně

(2.12. 2022)
Letošní Mikulášskou nadílku jsme si udělali v nové obecní klubovně, kde jsou tři místnosti a kamínka na vytápění dřevem. Oproti malému prostoru v maringotce, kde byly šatna, klubovna se stoly a tělocvična vtěsnány všechny v jednom pojízdném vagónu, který zdánlivě jede přírodou; má obecní klubovna při nepřízni počasí praktičtější podmínky a protože se nachází ve druhým nadzemí nad bývalou hasičárnou, máme díky tomu zase pohled z výšky jako z pohádkové věže.
 
Oheň tajuplně plápolal, teplíčko nás hřálo na tvářích a dalším kouzlem byla i naše proměna v anděly a čerty. Zavítal k nám i Mikuláš s Andělem. Čert měl pro nás připravené zlaťáky, které jsme si museli vybojovat v různých disciplínách a na konci nám je proměnil v čokoládové mince.
 
Zvony jsou velmi účinné proti zlým silám a nebezpečí. Jejich hlasy odhání mračna, nemoci, boje či přízraky. Mezi prvními úkoly proto bylo vzít udicemi, co nejvíce zvonečků a poskládat puzzle obrázku s peklem. Pak jsme si pomáhali při chytání sněhových vloček, které byly zavěšené až u stropu.
 
A jako zázrakem začal venku doopravdy padat sníh a přes noc se zahalila krajina do bílého pláště. Nechybělo ani přenášení hříšníků do pekelných kotlů se žhavým olejem. Ty ztracené duše nás tak pálily do rukou, že jsme je sbírali špachtličkami do kleští. A protože byly i neuvěřitelně zrádné, přenášely jsme je svázané nohami k sobě a po krkolomné cestě třesoucího se terénu. Na konci jsme používali obří trychtýře, které nás chránili před prskajícím žhavým olejem z pekelných kotlů a jimiž jsme vysáli lidské neřesti a strachy. Mikuláš v doprovodu Anděla nás v závěru štědře obdaroval sladkou nadílkou a inspiroval nás štědrostí k potřebným.

Homolová Kateřina - Šali
powered by © Pavel Spáleny web engine - Yučikala Wičaša www.yucikala.net