www.woodcraft.cz

Uklízení klubovny

(11.4. 2006)
Uklízení klubovny

Zúčastnění:
Inachča, Tinači, Wanyanka, Yuči

Yuči a Inachča přijeli do Kolína, kde jsme čekali na Tinači. Když ani dlouho nepřicházela, Yuči jí zavolal a zjistil, že na to nějak zapomněla. Domluvili jsme se, že jí nabereme cestou do klubovny. Z domu jsme vzali kýbl, rukavice, hadr, smetáček a lopatku, koště a čistící prostředek, který čistí, čistí, až se sami vidíte.

V klubovně jsme se měli sejít se správcem objektu, kde máme klubovnu a společně ji vyklidit od podsad a počítačů, kterým doteď sloužila jako sklad. Ukázalo se ale, že už to stihli vyklidit bez nás. Klubovnu jsme tedy přejali pouze s jednou skříní, věšákem a koštětem. Také nám byly zapůjčeny k přidělání klíče od klubovny.

Inachčawin

Klubovna sice byla prázdná, ale plná prachu, pilin, pavučin, hřebíků, odpadků zapadlých za kamny a skvrn od barvy. Začali jsme zametáním a vymetáním pavučin a pokračovali vytíráním. Když jsme skončili, byla klubovna k nepoznání. Začala se nám zdát útulná a napadala nás spousta zlepšováků, kterými bychom tuto místnost mohli zkrášlit.

Sepsali jsme si seznam věcí, které bychom měli obstarat a představovali jsme si kam co rozmístíme. Inachča překvapila množstvím věcí, které by mohla poskytnout. Dohodli jsme se také, že by bylo dobré vymalovat a odněkud přivést elektrický proud (střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud).

Potom si pro Tinači přišla maminka, aby nemusela jít po tmě sama domů a my, protože jsme měli vlastně hotovo, jsme šli také.

Wanyanka

powered by © Pavel Spáleny web engine - Yučikala Wičaša www.yucikala.net